Idag är hållbar vardag ingen självklarhet. Det är något vi istället aktivt får jobba för.

Programmet Hållbar Vardag är ett sätt för företag att tillsammans med sina medarbetare verka för en hållbar situation på jobbet. Det ger vinster för såväl individ som grupp och företag. Det egna ansvaret är viktigt och när vi kombinerar det med dialog och samarbete då närmar vi oss visionen om en hållbar vardag.

FÖR GRUPP, INDIVID OCH FÖRETAG

ARBETSPROCESS FÖR GRUPP

En tydlig och självinstruerande process för att arbeta med gruppens prestation och välmående. Syftet är att skapa dialog, kommunikation och konkreta förändringar som skapar en mer gynnsam arbetsmiljö. Denna del är ett konkret arbetsverktyg för att arbeta med de nya  arbetsmiljöföreskrifterna.

SJÄLVCOACHING FÖR INDIVID

Tar ett helhetsgrepp på vardagen och inkluderar både vardagen på jobbet och hemma. Det är ett material som varje medarbetare kan arbeta med i sin egen takt för att se över sin vardag och medvetet välja att göra små förändringar som kan göra stor skillnad för helheten.

FÖRETAGSSPECIFIK UTFORMNING

Alla företag är olika och därför planerar vi programmet Hållbar Vardag utifrån varje företags situation och utgångsläge. Tanken är att det kompletterar redan fungerande processer istället för att ersätta något. Det fyller en funktion som binder ihop andra aktiviteter inom företaget för att optimera resultatet.

Hållbar Vardag är ett koncept jag letat efter under en längre tid. Jag har saknat en process som praktiskt kunna koppla de mjuka värdena med de mer hårda på ett naturligt sätt.

Nu förebygger vi problem som annars hade kostat både i resultat och trivsel. Jag ser ett stort värde i att personalen själva lyfter fram frågor som är viktiga för dem som individer.

Mikael Törnberg

VD, Acumo

Att personalen är vår viktigaste resurs är inte bara ord för oss på Kommuninvest. Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbetsliv och privatliv för en långsiktig hållbarhet.

Att skapa en hälsosam arbetsmiljö är en nyckelfråga och en lönsam investering för att undvika onödiga och kostsamma processer. Det är också ett sätt för oss att dra vårt strå till stacken och bidra till att minska det allt större samhällsproblem som stress och ohälsa utgör idag. 

Därför har vi valt att arbeta med program Hållbar Vardag, som en del i vårt förebyggande arbete.

Malin Norbäck

HR-chef, Kommuninvest

Börja med att kontakta oss!

Vi vill att så många som möjligt ska ingå i visionen om en hållbar vardag. Tillsammans kan vi nå dit och därför vill vi träffa er!

Låt oss komma för att visa och berätta mer om Hållbar Vardag.

Hör av er idag!

15 + 12 =

Individuell självcoaching

SJÄLVCOACHING

Den individuella delen består av självcoaching och berör hela vardagen – både på jobbet och hemma. Den är upplagd för att göras på egen hand och i egen takt.

Gruppens arbetsgång

ARBETSPROCESS

Gruppens arbetsprocess är utformad för att kunna ledas självständigt av olika typer av grupper. Det är gruppens prestation och välmående som står i fokus och mynnar ut i en handlingsplan och utvärdering av förändringar som görs för att skapa en mer hållbar vardag på jobbet. Den är utformad för att vara dokumentation för arbetet med nya arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4.