Hur kan jag och mina medarbetare få en mer hållbar vardag?

Hållbar Vardag är ett koncept jag letat efter under en längre tid. Jag har saknat en process som praktiskt kunna koppla de mjuka värdena med de mer hårda på ett naturligt sätt.

Nu förebygger vi problem som annars hade kostat både i resultat och trivsel. Jag ser ett stort värde i att personalen själva lyfter fram frågor som är viktiga för dem som individer.

Mikael Törnberg

VD, Acumo

Att personalen är vår viktigaste resurs är inte bara ord för oss på Kommuninvest. Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbetsliv och privatliv för en långsiktig hållbarhet.

Att skapa en hälsosam arbetsmiljö är en nyckelfråga och en lönsam investering för att undvika onödiga och kostsamma processer. Det är också ett sätt för oss att dra vårt strå till stacken och bidra till att minska det allt större samhällsproblem som stress och ohälsa utgör idag. 

Därför har vi valt att arbeta med program Hållbar Vardag, som en del i vårt förebyggande arbete.

Malin Norbäck

HR-chef, Kommuninvest

VAD HANDLAR DET OM?

Det är knappast en nyhet att hållbara medarbetare är en förutsättning för produktivitet, kvalitet och goda resultat. Svårigheten ligger i att kombinera företagets, arbetsgruppens och det individuella ansvar samt att stötta medarbetarna till att leva hållbart både på jobbet och hemma.

INITIATIV HÅLLBAR VARDAG® är en metod att faktiskt göra skillnad på riktigt. Processen är kostnadseffektiv genom att aktivera egna resurser såväl på företaget som hos medarbetaren. Det är både konkret och tydlig. Dessutom fungerar den som en praktisk utbildning i de nya arbetsmiljöföreskrifterna. Bara en sån sak!

VAD HANDLAR DET OM?

Vi är något utöver det vanliga. Det vi erbjuder är ett nytt sätt att arbeta för att samtliga medarbetare ska ha förutsättning att göra ett bra jobb. Vår metod tydliggör både det individuella och det gemensamma ansvaret. Den är en möjlighet till verklig förändring som gynnar såväl arbetsgivare som enskild medarbetare.