Det handlar om dig!

En hållbar vardag utgår från dig själv och dina förutsättningar. Att bli medveten om vad du uppskattar och vad du vill förändra är ett första steg. Att sedan genomföra dina förändringar i små steg mot en alltmer hållbar vardag är nästa.

Genom att fokusera på dig själv och ditt eget välmående, skapas positiva effekter för din omgivning, både på jobbet och hemma. Du blir tydligare mot din arbetsgivare om vad just du behöver för att må bra och prestera bra. Du blir också tydligare för din övriga omgivning; partner, barn och vänner.

Den som tjänar mest på detta är du själv. Och vinsterna är många. Det kan handla om att känna ett ökat lugn, att bli piggare, att få en bättre relation, att faktiskt hinna med mer…

Bli din egen regissör

Om livet vore en film, vore det då inte ganska skönt om du själv stod för regin av den? Om det var du som valde vilka skådespelare som var med, var filmen utspelade sig och vilken slags film det var. En thriller, ett familjedrama eller en romantisk komedi? I färg eller svartvitt? Oavsett vilket; se till att regissera ditt eget liv!

Ta dig tid för reflektion. Bestäm dig för att förändra sådant du inte är nöjd med. Och tillåt dig att njuta av det du uppskattar och ta bättre hand om dig! Det är du värd!

Process och upplägg

Processen leder dig genom ett antal steg – från nuläge till nyläge. Börja nu med att planera in tid med hjälp av uppgiften Min egen planering

Uppgiften kan du göra i den fysiska boken på sidan 7 eller via länken nedan.

1. Min vardag idag

– Hej, hur är läget?

– Det är bara bra. Och själv? 

 Ofta och av bara farten känner vi inte riktigt efter hur vi verkligen mår. Vi har helt enkelt inte tid att reflektera. Att stanna upp för att tänka och känna är en bristvara.

Genom att våga ställa oss själva frågorna – Hur har jag det?, Hur känner jag mig?, Vilka är mina behov? – belyser vi vardagen ur flera olika perspektiv. Det kan kännas lite obekvämt att lyfta på locket men det är väldigt mycket bättre än att hoppas på att problemen löser sig själva.

Det handlar sällan om några särskilt stora förändringar för att må bättre. Det är ofta de små sakerna som gör störst skillnad! För att upptäcka vad vi vill förändra måste vi veta var vi står i dag. Det är lite som att navigera.

Uppgifterna kan du göra i den fysiska boken på sid 9-23 eller via länken nedan.

Det finns fler positiva saker i mitt liv än vad det kändes som.

2. Min alternativa vardag

Vi sätter själva de största hindren

Om du inte vet vart du ska, så spelar det ingen roll vilket val du gör. Med andra ord: Det är mycket lättare att uppfylla önskemål om man har några. Här får du möjlighet att utforska dina önskningar om den vardag du skulle vilja ha.

För att komma framåt är det viktigt att du verkligen vågar sätta upp nya mål och ha önskningar om en bättre vardag. Fundera inte så mycket på hur det ska gå till. Utgå från att allt är möjligt och gör begränsningarna sedan. Vi kan ofta påverka mer än vad vi trodde var möjligt.

I förra avsnittet Min vardag idag fick du beskriva ditt nuläge. I det här avsnittet ska du alltså fokusera på ditt framtida läge – vad du saknar, vad du längtar efter och vad du vill ska vara annorlunda.

Du får hjälp med att stänga av den logiska delen av hjärnan och se vad som kommer fram spontant när du lyssnar på dig själv. Du får möjlighet att tydliggöra dina idéer och låta tankarna flöda fritt!

Uppgifterna kan du göra i den fysiska boken på sid 25-33 eller via länken nedan.

Det är sunt att sätta frågetecken efter sånt jag länge tagit för givet.

3. Möjligheter och val

Konsten att inte ta sig vatten över huvudet

Vissa förändringar är det ingen större mening att slåss för. Det tar mer energi än det ger. Det handlar ofta om förändringar som du själv inte kan påverka. Kom ihåg att det är bara dig själv du kan förändra, inte andra. Däremot ökar du möjligheterna att ändra andras beteende om du ändrar ditt eget.

Om du till exempel är en person som alltid ställer upp för kollegor på jobbet, som kommer och ber om hjälp när det passar som sämst. Kanske är det bäst att våga säga ”Nej tyvärr, den här gången kan jag inte hjälpa till”.

Det här avsnittet handlar om vikten av att prioritera. Att dela upp sina val och möjligheter till små steg för att göra dem konkreta och genomförbara. Det är alldeles för lätt att ta sig vatten över huvudet. Du får inledningsvis göra en tillbakablick och reflektera över dina tidigare uppdrag för att fylla på din idélista över förändringar. För att sedan göra prioriteringar bland dina förändringar.

Uppgifterna kan du göra i den fysiska boken på sid 35-41 eller via länken nedan.

När jag vet vad jag vill och mår bra av finns möjligheter till förändring.

4. Genomförande

Från ord till handling

Nu är det skarpt läge, nu finns möjligheten att genomföra det du vill. Det här är också det svåraste steget. Det finns massor av ursäkter att inte ta itu med vissa saker, oavsett om det handlar om att stiga upp tidigare på morgonen, börja säga ifrån på jobbet eller få barnen i säng lite tidigare. Men kom ihåg att även små steg kan leda till stora upplevda vinster – mindre stress, ökad närvaro, mer fokus, ökad känsla av kontroll, ny energi och mer glädje.

För att lyckas gäller det att våga förändra vanor, det vill säga att göra vissa saker annorlunda. Och att ändra en vana är inte enkelt, inte ens om den verkar vara liten och obetydlig.

Den stora utmaningen är att hålla i och hålla ut. Och att inte bli nedslagen av eventuella motgångar. Kanske handlar det om att du har valt fel strategi, att du behöver börja med någonting annat först. Ska du ändra dina frukostrutiner behöver du kanske börja med att lägga dig tidigare kvällen innan.

För att skapa bättre förutsättningar för att verkligen lyckas genomföra dina förändringar har du veckoreflektionerna i boken till din hjälp. Sök stöd och berätta för andra vad du vill genomföra. Och beskriv dina insatser så konkret som möjligt.

Uppgifterna kan du göra i den fysiska boken på sid 43-63 eller via länken nedan.

Det är mina små steg som gör stor skillnad i vardagen. 

5. Min vardag idag – nyläge

Cirkeln är sluten

Välkommen till nyläget. Det som blir starten på en ny reflektion och frågeställning: Hur har jag det nu? Det har blivit dags för de två sista uppdragen.

Om du upplever att vardagen är mer hållbar gäller samma sak som med god kondition; den måste upprätthållas. Om det känns precis som tidigare, innan du startade programmet, får du se det som en bra start på ett nytt medvetande.

Lova dig själv några saker:

  • Fortsätt ta dig tid för reflektion
  • Tillåt dig själv att ta hand om dig bättre
  • Försök att njuta mer av livet genom att förändra det du inte är nöjd med

Uppgifterna kan du göra i den fysiska boken på sid 65-67 eller via länken nedan.

Det jag gör idag påverkar min framtid. Jag fortsätter vara regissören i mitt liv!