Sluta jämföra

Sluta jämföra

Efter en längre ledighet, till exempel kring jul eller sommaren, är det vanligt med tankar som ”Ja, snart är man inne i ekorrhjulet igen”. Ett effektivt sätt att minska denna stress är att sluta jämföra oss med andra och undvika att leva upp till alla ideal som finns...
Hot, trygghet eller utforskande?

Hot, trygghet eller utforskande?

Lite förenklat kan man säga att vi människor kan befinna oss i tre olika motivationssystem – system som styr oss och vad vi väljer att göra. Modellen som skapats av Paul Gilbert består av det röda hotsystemet, det blå utforskandesystemet och det gröna...
Våra värderingar som styrmedel

Våra värderingar som styrmedel

De värderingar vi har och bär med oss fyller flera funktioner. De är ett slags vägvisare för våra handlingar, åsikter och beslut. De ger oss motivation och de ligger till grund för vår självkänsla. Vissa värderingar är vi medvetna om medan andra är dolda för oss. De...
Nyttan med sömn

Nyttan med sömn

Vilken nytta gör sömnen? När vi sover pågår minst två viktiga processer. Det ena är att hjärnan rensar undan slaggprodukter och den reningsprocessen är mest effektiv under djupsömnen. Ny forskning visar att långvarig sömnbrist möjligen kan kopplas till sjukdomar som...
Tacksamhetens goda kraft

Tacksamhetens goda kraft

Forskning har visat att det är i nuet vi kan uppleva lycka – bland annat i goda relationer och i strävan mot våra mål. Pengar och det materiella är faktiskt inte särskilt betydelsefullt för vår upplevelse av lycka, mer än kortsiktigt. Därför finns en mycket stark...