Är vi ovana att ta hand om oss själva, att sätta oss själva i centrum, kan det kännas både ovant och främmande, till och med egoistiskt. Men så behöver det inte vara. Tänk på hur det är när du flyger. Om olyckan skulle vara framme är regeln att du först ska sätta på din egen syrgasmask, innan du hjälper andra runt omkring dig. Så bör det vara också i vardagen. För att kunna hjälpa andra behöver vi först ta hand om oss själva.

Att vara egoist är en annan sak. Det innebär att du bara gör saker för ditt eget intresse, kanske på bekostnad av andra. Och att du bara bryr dig om andra människors när deras framgång är bra även för dig. Motsatsen kan sägas vara altruism, att hjälpa andra utan att förvänta sig någon motprestation.

Så svaret på frågan är: Ja, det är okej att ta hand om sig själv. En person som känner sig trygg, mår bra och har kontakt med sina känslor är till större glädje för sin omgivning. Då har vi möjlighet att vara empatiska, tydliga med vad vi tycker och kunna kommunicera på ett bra sätt med andra.